Ako poukázať 2%

  • Postup na poukázanie 2% dane pre zamestnanca, ak robí DP zamestnávateľ

Do 15.2.2017 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.

Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Do 30.4.2017 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3,00 €.

PRE MŇA JE POTREBNÉ ABY STE MI DORUČILI POŠTOU (adresa na vyžiadanie) ALEBO eMAILOM (barbora.orolimova@orava.sk) KÓPIE OBOCH TLAČÍV, KTORÝCH ORIGINÁL STE DALI NA DAŇOVÝ ÚRAD. JA TAM DOPÍŠEM, ŽE JE TO PRE ADRIANKU OROLÍMOVÚ A POŠLEM DO CENTRUM LIBERTA,Košice.

 

  • Postup na poukázanie 2% dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama 

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

PRE MŇA JE POTREBNÉ ABY STE MI DORUČILI POŠTOU (adresa na vyžiadanie) ALEBO eMAILOM (barbora.orolimova@orava.sk) KÓPIU TEJ STRANY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, NA KTOREJ SA VYPISUJÚ ÚDAJE O APPA.. JA TAM DOPÍŠEM, ŽE JE TO PRE ADRIANKU OROLÍMOVÚ A POŠLEM DO CENTRUM LIBERTA,Košice.

 

31.3.2017 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3,00 €.

 

  • Postup na poukázanie 2% dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 1% resp. 1,5%.

PRE MŇA JE POTREBNÉ ABY STE MI DORUČILI POŠTOU (adresa na vyžiadanie) ALEBO eMAILOM (barbora.orolimova@orava.sk) KÓPIU TEJ STRANY DAŇOVÉHO PRIZNANIA, NA KTOREJ SA VYPISUJÚ ÚDAJE O CENTRUM LIBERTA, Košice. JA TAM DOPÍŠEM, ŽE JE TO PRE ADRIANKU OROLÍMOVÚ A POŠLEM DO CENTRUMU LIBERTA.

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8,30 €.

späť